Wersje językowe
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA - zamówienie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASESSCO Sp. j., ul. Zamknięta 10/2.9, 30-554 Kraków, KRS 0000657906, NIP 6793140206, REGON 366315220. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 12 312 50 00; e-mail: biuro@asessco.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: biuro@asessco.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1)      w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. I lit. b RODO) – przez okres potencjalnych roszczeń z umowy lub przez okres wymagany przepisami prawa;

2)      w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:

a)      wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,

b)      obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na zakupione u nas produkty.

3)      w celach statystyczno-analityczno-marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej Administratora;

 • Możemy przekazać Pani/Pan dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom nabywającym wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Staramy się, aby przesyłanie danych odbywało się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm), nie zawsze jednak może być to możliwe.
 • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej oferty lub informacji dopasowanych do zainteresowań. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem. Profilowanie używane jest w szczególności Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: biuro@asessco.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
 • Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby dokonać zakupu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie zakupów będzie niemożliwe.
 • Więcej informacji dotyczących, o tym jak chronimy dane osobowe znajdzie Pani/Pan w naszej polityce prywatności na stronie: dekorujsciany.com.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl